Uuden median käyttö kirkon työn tukemiseksi

Seuraavassa vanhin M. Russel Ballardin puhtaaksi kirjoitettu puheteksti, joka on pidetty Brigham Young University-Hawaii’n valmistujaisseremoniassa 15. joulukuuta 2007.

Me olemme täällä kunnioittamassa näitä hienoja opiskelijoita, jotka valmistuvat tänään. Teidän opiskelijoiden tulee tietää, että tuon ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin rakkauden ja onnentoivotukset. Olemme hyvin ylpeitä teidän kaikkien saavutuksistanne. Teidän elämänne on ankkuroitu
Teidän elämänne on ankkuroitu Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin, ettekä saa koskaan unohtaa, että teidän tuleva kohtalonne on taattu kun pysytte lähellä Herraa ja pidätte hänen käskynsä.

Kun katselen nuoria kasvojanne, on lohdutonta muista, että minä olen 80:llä vuodellani. Jonkin laskutavan mukaan se tekee minusta hyvin vanhan. Itse asiassa, jotkut ihmiset ajattelevat joistakin Veljistä, että he saattavat olla liian vanhoja, että he tietäisivät mitä maailmassa tapahtuu. Sallikaa minun vakuuttaa teille, että olemme hyvin tietoisia. Itse asiassa, lapasenlapseni jopa ajattelee joskus, että olen todella ”cool”. Muistan kun isäni toi kotiin ensimmäisen koko naapuruston television. Kaikki ystäväni tulivat kotiimme ja katselivat ihmetellen, miten mustavalkoinen kuva saattoi tulla tuon pienen 12 tuuman neliömäisen laatikon läpi.
Liki 80 vuoden ulottuvuudella olen nähnyt monia muutoksia. Kun aloitin lähetystyöni Englannissa 1948 – suunnilleen sen ikäisenä kuin monet teistä ovat nyt – tavallisin tapa ihmisten saada uutisia oli sanomalehdistä ja radiosta. Vain ½ miljoonalla ihmisellä Yhdysvalloissa oli televisio siihen aikaan. Musta valkoinen televisio se oli. väritelevisio oli juuri äskettäin keksitty ja tuli kestämään toiset kymmenen vuotta ennen kuin useimmat TV lähetykset olivat värillisiä.

Presidentti Gordon B. Hinckley, joka oli pioneerina kirkon julkaisutoimintatyössä kun hän oli kirkon työntekijänä Salt Lake Cityssä, tapasi kirjoittaa ja tuottaa lyhyitä dramatisoituja radio-ohjelmia kertoakseen evankeliumin kertomuksen. Hänellä oli yhden hengen henkilökunta – hän itse. Ja hän muistuttaa usein meitä siitä.
Miten erilainen teidän maailmanne onkaan tänään. Jos luette uutislehtiä, muutos on siinä, että luette ne Internetissä. Kybertilan maailma on teidän, kännykät, jotka ottavat videoita, videot tallennetaan iTunesiin, sosiaaliset verkostot kuten Facebook, tekstinkäsittely ja blogit, käsikäyttöiset ja podcastit. Kun monet minun sukupolvestani juuri ovat saaneet emailin, se on jo tulossa vanhanaikaiseksi monelle teistä. Viime jouluna lapseni antoi minulle lahjaksi iPodin. Huolellisen tarkastelun jälkeen he ojensivat minulle tuon pienen vekottimen ja minulla oli vain yksi kysymys kun he olivat lopettaneet. Se oli: ”Milloin minulla on koskaan aikaa käyttää tätä pientä ihmettä?”

Tämä on teidän maailmanne, tulevaisuuden maailma, jossa on unelmoimattomia keksintöjä, jotka tulevat teidän elinaikananne kuten ne tulivat minunkin. Miten te käytätte näitä ihmeellisiä keksintöjä? Kohdistaakseni enemmän, miten te tulette käyttämään niitä edistääksenne Herran työtä?
Kun te jätätte tämän hienon laitoksen ja astutte eri ammatteihin, teillä on suuri mahdollisuus olla vahvana voimana hyvään kirkossa ja maailmassa. Teitä on opetettu hyvin, ei ainoastaan maallisessa tiedossa, vaan myös hengellisessä tiedossa. Jos te elätte evankeliumin periaatteiden mukaan, ettekä ainoastaan opiskele niitä, tuo erityinen tiedon yhdistelmä antaa teidän tuntea tyydytystä ja valmistaa opettamaan sitä minkä tiedätte oikeaksi – millä tahansa kattauksella.

Kun opiskelitte täällä BYU-Hawaii, tulitte epäilemättä tuntemaan sanojen voiman. Sanat muodostavat keskusteluja, keskustelut luovat ymmärtämystä. Vanhassa sanonnassa on totuus ”kynä on mahtavampi kuin miekka.” Monissa tapauksissa, sanoilla voi saada aikaan suurempia asioita, kuin mitä nyt lähdette tekemään. Ja periaatteessa tavasta, jolla jaatte nuo sanat, haluan kertoa teille tänään. Huolimatta elämäntehtävästänne, teidän tulee tietää miten ilmaista itseänne jotta voisitte esittää että palvelunne ovat hyvin tärkeitä työtovereillenne ja asiakkaillenne.

Niin on kirkonkin kanssa. Alusta alkaen, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on käyttänyt painetun sanan voimaa levittääksensä palautetun evankeliumin sanomaa kautta maailman. Esimerkiksi, noin 135 miljoonaa Mormonin kirjaa on julkaistu tähän mennessä ja kirkon materiaaleja on julkaistu 178 eri kielellä. Kirjapaino ja muu media ovat antaneet meidän viedä Herran sanomaa melkein joka kolkkaan maailmassa. Tätä ovat esittäneet monet opiskelijoista, jotka ovat tulleet niin monista eri maanosista tänään.

On ehkäpä muutamia keksintöjä, joilla on ollut suurempi vaikutus maailmaan kuin painokoneella, jonka keksi innoitettu Johannes Gutenberg vuonna 1436. Kirjapaino teki mahdolliseksi tiedon, sen mukana Pyhän Raamatun jakamisen laajemmalle kuin koskaan aikaisemmin. Pohjimmiltaan, tavalliset ihmiset pääsivät kirjoitusten totuuksiin käsiksi, eikä kirjuri enää pitänyt väestöä vankina tulkinnallaan. Kirjapainolla oli suuri vaikutus voiman tasapainoon ja se loi yhteyden hallituksille, uskonnoille ja ihmisille tulla haastetuksi ja tutkituksi. Kirjapaino näytteli pääosaa uskonpuhdistuksessa ja evankeliumin palautuksessa. Ilman kirjapainoa palautus olisi ollut paljon vaikeampaa.

Herran käsi on vuosisatojen ajan innoittanut ihmisiä keksimään välineitä, jotka helpottavat evankeliumin leviämistä. Kirkko on ottanut käyttöön ja omaksunut nuo välineet, mukaan lukien kirjapaino, radiomedia ja nyt Internet. Samalla kun Internet on usein väärinymmärretty ja käsittämätön monelle sukupolvessani, se on teille toinen luonto. Melkein joka ammatissa, johon ryhdytte, vaaditaan Internetin tehokasta käyttöä.

Tänään meillä on nykyaikaisia kirjapainon vastineita Internetissä ja kaikkea mitä se tarkoittaa. Internet sallii jokaisen toimia julkaisijana, saada äänensä kuuluville ja se on vallankumouksellinen yhteisö. Ennen Internetiä, oli suuria esteitä painamiselle. Julkaiseminen vaati rahaa, voimia, tai vaikutusvaltaa ja paljon aikaa. Mutta tänään, johtuen sen esilletulosta, jota jotkut kutsuvat uudeksi mediaksi, on tullut mahdolliseksi Internetin kautta, monia noista esteistä on siirretty. Uusi media sisältää välineitä Internetissä, jotka tekevät mahdolliseksi miltei jokaiselle julkaista tai lähettää sanoma joka suurelle tai suppealle yleisölle. Olen maininnut joitakin näistä välineistä teille jo ja tiedän, että ne ovat tuttuja teille. Uuden median esilletulo on helpottanut maailmanlaajuista keskustelua miltei kaikista asioista mukaan lukien uskonnon ja lähes jokainen voi osallistua. Tämän modernin kirjapainon vastine ei ole ainoastaan eliitille varattuna.

Nyt, jotkut näistä välineistä – kuten mikä tahansa väline kokemattoman tai kurittoman käsissä – voi olla vaarallinen. Internetiä voidaan käyttää Jeesuksen Kristuksen evankeliumin julistamiseen ja yhtä helposti markkinoimaan saastaa ja pornografian törkyä. ITunes voidaan käyttää tallentamalla sille kohottavaa ja liikuttavaa musiikkia tai pahimmanlaatuista epäsosiaalista lyriikkaa, täynnä kironsanoja. Webin sosiaalista verkostoa voidaan käyttää laajentamaan terveellisiä ystävyyssuhteita yhtä helposti kuin sitä voivat saalistajat käyttää varomattomien pyydystämiseen. Sillä ei ole eroa miten ihmiset käyttävät televisiota, elokuvia tai jopa kirjastoa. Saatana on aina nopea käyttämään hyväkseen uusien keksintöjen negatiivista voimaa, pilaamaan ja heikentämään ja laimentamaan mitä tahansa hyvän vaikutusta. Varmistakaa, että ne valinnat joita teette uudesta mediasta kohottavat mieltänne, lisäävät mahdollisuuksia ja ravitsevat sielua.
Kuten tiedätte, uudella medialla on jo suunnaton vaikutus vanhan maailman sanomalehtiin ja muuhun tavalliseen mediaan. Kerran kirkon johtajana minulla saattaa olla sanomalehtihaastattelu, sitten odotan päivän tai kaksi sen ilmestymistä, kun se on jossain syvällä lehden sisällä. Sitten, tuo sanomalehti heitetään pois, ja mikä tahansa vaikutus sillä on saattanut olla, se on hävinnyt melko nopeasti.

Nyt kun lähden yhdestä tilaisuudesta mennäkseni seuraavaan, raportti vierailustani tai haastattelusta ilmestyy miltei välittömästi uutislehden websivulle tai blogeihin, jossa se voidaan kopioida ja toimittaa kaikkialle webissä. Aikaisemmin tänä vuonna tapasin sotilaita ja naisia Kuwaitissa. Siellä oli läsnä lähes 100 henkeä. Kun palasin hotelliin Kuwait Cityssä lentoasemalta lähellä Irakin rajaa, soitin kotiin. Vaimoni neuvoi minua, että yksi osallistujista oli käyttänyt kännykkää ja tekstittänyt miltei koko puheeni äidilleen. Voitte huomata, miten tärkeitä oikeat sanat ovat tänään. Sanat toimitettuina Internetiin eivät häviä. Mikä tahansa Googlen tai Yahoon etsintä löytää henkilön sanoja mahdollisesti hyvin pitkän ajan.

Suuri enemmistö uutisreporttereita kirjoittavat kertomuksiaan sanomalehtiin tai asemien websivuille, ennen kuin nuo kertomukset tulevat esille perinteisesti painettuina tai televisiosta.

Eräs tapaus osoitettuna: muutama kuukausi sitten NBC televisio tuli Salt Lakeen haastattelemaan minua osaan esitystä, jota he tuottivat kirkosta. Reportteri Ron Allen ja minä vietimme tunnin yhdessä Joseph Smith Memorial rakennuksen kappelissa. Me keskustelimme yleensä kirkosta. Muutamia päiviä myöhemmin kertomus tuli esille ja neljän minuutin palanen siitä esitettiin, siinä oli lyhyt lainaus noin kuusi sekuntia yhden tunnin haastattelusta. Ja nuo kuusi sekuntia olivat melko tyypillisiä tavallisia perinteiselle TV medialle, joka ajattelee ja lähettää äänibittejä. Suuri ero vanhoihin päiviin verrattuna nykypäivää on, että reportteri voi myös esittää 15 minuuttia haastattelusta NBC:n iltauutisissa websivuilla. Ja nuo 15 minuuttia ovat vielä siellä. Se, mitä sanomme, ei ole enää päällä ja poissa kuvaruudulla välähdyksenä, vaan jää osaksi pysyvää arkistoa ja se voi ilmestyä muille sivuille joiden sisältöä käytetään. Ihmiset, jotka käyttävät Internetin hakukoneita etsiäkseen aiheita kirkosta, kulkevat siihen haastatteluun ja moniin muihin.

Lisäksi nämä kertomukset jäävät median websivuille, jonne jokainen voi kirjoittautua sisään ja hyväksyä tai hylätä se mitä on sanottu.

Vanhin Quentin Cook ja minä vierailimme joukon sanoma- ja aikakauslehtien toimituksissa Washingtonissa ja New Yorkissa viime kuussa kirkon julkaisukomitean jäsenten ominaisuudessa. Washington Post-lehdessä hyvin kiihdyttävän keskustelun jälkeen toimituksen kanssa, huone tyhjennettiin; mutta uskonnosta kirjoittava pyysi minua jäämään. Hän istuutui minua vastapäätä, heilautti esille $99 videokamerana ja alkoi kysellä minulta joitakin kysymyksiä, joita oli tullut esille aikaisemman tunnin aikana. Aikomuksena, tietenkin, oli vain panna yksinkertainen video W. Postin websivulle auttamaan uskomustemme selvittämisessä. Tietenkin olimme iloisia ja suostuimme. Taas, lukijat tai katselijat voivat vapaasti lisätä kommenttinsa ja yhtyä siihen mistä tulee jatkuva maailmanlaajuinen keskustelu.

Nämä välineet antavat järjestöille ja yksilöille täydellisen median sivuutuksen ja tekevät mahdolliseksi julkaista tai lähettää sanomaa kokonaisuudessaan tarkoitetulle yleisölle. Esimerkiksi, viime vuonna kirkon julkisten asioiden osasto johti haastattelun vanhin Dallin H. Oaksin kahdentoista apostolin koorumista ja vanhin Lance B. Wickmanin seitsenkymmenistä kanssa, koskien kirkon asemaa saman sukupuolen viehtymyksestä. Menneinä aikoina sanomamme vieminen julkisuuteen tällaisesta aiheesta olisi vaatinut tukeutumista uutismediaan. Mutta tämä luotaava haastattelu johdettiin kirkon julkisten asioiden henkilökunnan toimesta ja osoitettiin kokonaisuudessaan kirkon websivuille, uutismedian pystymättä suodattamaan sitä. Sitä haastattelua on luettu ja se on tuonut tietoa monille tuhansille ihmisille.

Kirkon historiassa on tuskin ollut muita aikoja jolloin se olisi saanut enemmän uutismedian huomiota ja Internetissä kuin juuri nyt. Ilmeisesti sitä on ajanut tosiasia, että yksi meidän uskoamme, Mitt Romney, on ollut Yhdysvaltojen presidentin virkaa hakemassa. On kuin kansallinen keskustelu olisi käynnissä kirkosta. Kirkko, tietenkin, on poliittisesti neutraali. Me emme sekaannu politiikkaan. Kuitenkin johtuen tästä huomiosta Julkisten Asian neuvosto ponnistelee yksimielisesti saadakseen määriteltyä palautuksen sanoman mieluummin kuin antaa muiden määritellä uskomuksiamme puolestamme.
Sana keskustelu on tärkeä. Kirkosta on käynnissä keskusteluja alinomaa. Nuo keskustelut jatkuvat osallistummepa niihin tai emme. Mutta emme voi seistä sivussa kun muut, mukaan lukien arvostelijat, yrittävät selvittää mitä kirkko opettaa. Kun joillakin keskustelijoilla on jpa tuhansien tai jopa miljoonien yleisö, useimmat ovat paljon, paljon pienempiä. Mutta kaikilla keskusteluilla on vaikutuksensa niihin, jotka osallistuvat niihin. Kirkon käsitys muodostetaan yhteen keskusteluun kerrallaan.

Haasteena on, että on liian monia ihmisiä osallistumassa keskusteluun kirkosta, jotta kirkon henkilökunta voisi vastata henkilökohtaisesti. Me emme voi vastata jokaiseen kysymykseen, tyydyttää jokaista kyselyä, ja vastata jokaiseen epätäsmällisyyteen joita on olemassa. Kuten sanoin lokakuun yleiskonferenssissa, meidän tulee muistaa, että on eroa mielenkiinnon ja uteliaisuuden välillä. Joskus ihmiset vain haluavat tietää mikä kirkko on. Ja jotkut, jotka etsivät vastauksia haluavat niiden tulevan suoraan kirkon jäseneltä kuten jokaiselta meistä. He arvostavat henkilöltä toiselle keskusteluja.

Nyt te kaikki tiedätte, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä on jatkuvasti muistutettu ja rohkaistu jakamaan evankeliumia muiden kanssa. Kirkko etsii aina tehokkaimmat tavat jakaa sanomaamme. Palautuksen evankeliumin saarnaaminen on aina ollut erityistä minulle. Rakastin lähetyssaarnaajana oloa Englannissa. Rakastin lähetysjohtajana oloa Kanadassa. Ja rakastan nykyistä kutsumustani, joka antaa minulle mahdollisuuksia jakaa palautetun evankeliumin sanomaa maailmalle ja todistaa, että Isä Jumala ja hänen Poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät Joseph Smithille 1820. Josephin kautta Jeesuksen perustama Uuden Testamentin aikojen evankeliumi tuotiin takaisin. Se oli menetetty muinaisten apostolien kuoltua. Voin jakaa maailman kanssa tiedon, että pappeuden valtuus, Uuden Testamentin oppien ja toimitusten tieto on taas täällä maan päällä. Tämä on tärkeintä työtä, johon osallistumme.

Nyt te jotka valmistutte tänään ja kaikki kirkon uskolliset jäsenet, kun valmistutte tästä hienosta yliopistosta, saanko pyytää teitä osallistumaan Internetin keskusteluun, varsinkin uuden median, jakaa evankeliumia ja selvittämään yksinkertaisin selvin termein palautuksen sanomaa. Useimmat teistä tietävät, että jos teillä on pääsy Internetiin, voitte aloitta blogin minuuteissa ja alkaa jakaa sitä, minkä tiedätte oikeaksi. Voitte tallentaa kirkon videoita ja muuta sopivaa sivuille, mukaan lukien Newsroom LDS.org’issa ja lähettää ne ystävillenne. Voitte kirjoittaa mediasivuille Internetiin, jotka raportoivat kirkosta ja lausua näkemyksenne raportin tarkkuudesta. Tämä tietenkin vaatii, että te kaikki kirkon jäsenet, ymmärrätte evankeliumin perusteelliset, alkuperiaatteet.

Me elämme maailmassa, jossa on sekoittuneena kaikenlaisia ääniä. Ehkäpä nyt, enemmän kuin koskaan, meillä on suuri vastuu myöhempien aikojen pyhinä määritellä itsemme, sen sijaan, että annamme muiden määritellä meidät. Liian monilla ihmisillä on väärä käsitys kirkosta johtuen suurelta osalta tiedosta, jota he kuulevat meistä uutismedian reporttereilta, jotka toimitetaan väittelyinä. Liian usein huomion kiinnittyessä väittelyyn saadaan ihmisille negatiivinen käsitys siitä, millainen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on todella.

Äskettäin eräs kolumnisti kirjoitti suureen amerikkalaiseen sanomalehteen, edesvastuuttoman epätarkasti kuvauksen kirkosta ja uskostamme ja sen harjoittamisesta. Tusinoittain, ehkäpä sadoittain kirkon jäseniä ja muita, jotka ymmärsivät uskomme kommentoivat sanomalehden websivulla korjaten väärinkäsityksiä, joita hän levitti ja kehottaen tarkkuuteen.

Sallikaa minun antaa muutamia muita esimerkkejä miten kirkon jäsenet käyttävät uutta mediaa. Eräs kirkon jäsen, joka asuu keskilännessä, ponnistelee kovasti jakaakseen evankeliumia joka päivä, henkilökohtaisesti. Hän kirjoittaa sitten blogiin päivän ponnisteluista jakaakseen Mormonin kirjan opetuksia ja antaa sen mukana kortteja kaikille, joita hän tapaa. Hän on kirjoittanut monista näistä kokemuksista. Esimerkiksi yksi hänen kertomuksistaan on otsikoitu ”Punjab bensa-asemalla” kuuluu:

Olin toisella puolen kaupunkia vierailemassa ystävien luona ja matkalla kotiin pysähdyin bensa-asemalla ostaakseni sanomalehden. Kassana toimi henkilö Punjabista Intiasta ja hän puhui punjabia. Hän otti vastaan tarjoukseni punjabin ja englannin kielen kirjoista Evankeliumin perusteet ja lehtisen Joseph Smithin todistus. Minulla oli ne autossa, joten hain ne ja ojensin ne hänelle heti siellä.

Hänen ponnistelunsa jakaa evankeliumia niin ahkerasti on ihailtavaa ja hänen isänsä ponnistelut kirjoittaa siitä epäilemättä innoitta monia muita tekemään samoin.
Muut ovat tallentaneet ja lähettäneet todistuksensa palautuksesta, Mormonin kirjan opetuksista ja muista evankeliumin aiheista suosituilla video-jako sivuilla. Sinä myös voit kertoa kertomuksesi ei-jäsenille tällä tavalla. Käytä kertomuksia ja sanoja niin, että he ymmärtävät. Kerro rehellisesti ja vilpittömästi evankeliumin vaikutuksesta elämääsi, miten se on auttanut sinua voittamaan heikkoudet tai haasteet ja auttanut määrittelemään arvosi. Näiden ja muiden uuden median välineiden yleisö voi olla usein pieni, mutta sellaisten kertomusten kasaantuva vaikutus voi olla suuri. Yhdistelyt ponnistelut ovat sen arvoisia vaikka vain muutamat saisivat vaikutteita uskon ja rakkauden sanoista Jumalaa ja hänen Poikaansa Jeesusta Kristusta kohtaan.

Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksella on epäilemättä voimakas vaikutus elämäänne. Se on osaltaan muokannut teistä niitä, joita olette ja joita teistä tulee tulevaisuudessa. Älkää pelätkö jakaa muiden kanssa kertomustanne, kokemuksianne seurata Herraa, Jeesusta Kristusta. Meillä kaikilla on mielenkiintoisia kertomuksia, jotka ovat vaikuttaneet identiteettiimme. Noiden kertomusten jakaminen on pelosta vapaa tapa puhua muille. Noiden kertomusten kertominen voi auttaa vapauttaa kirkko mystiikasta. Olemme äskettäin selvittäneet, että syy siihen, että monet ihmiset uskovat, että olemme salaperäisiä johtuu, siitä, että he ajattelevat, että jumalanpalveluksia, joita pidetään yli 18,000 kappelissa, joita meillä on kautta maailman, ovat suljettuja sunnuntaisin ei-jäseniltä. Useimmat ajattelevat, että he eivät voi osallistua ellei joku kutsu heitä. He ovat saaneet tuon käsityksen median kertomuksista vaatimuksista osallistua yhteen meidän 126 temppelistämme. He sotkevat temppelipalvelun sunnuntaiseen jumalanpalveluun. Te voisitte auttaa selvittämään tämän ja muut väärinkäsityksen omalla vaikutusalueellanne, jonka tulisi sisältää Internetin.

Jokainen Kristuksen opetuslapsi haluaa olla tehokas ja tehdä eniten hyvää omaksumalla maailman Vapahtajan kelvollisen seuraajan käytös. Keskustelujen keskittyessä kyselyyn, riitelyyn ja epäilyyn evankeliumin periaatteista saa aikaan vähän Jumalan valtakunnan rakentamisessa. Apostoli Paavali on kehottanut meitä olemaan ”häpeämättä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen” (Room 1:16). Seiskäämme vahvoina ja puhukaamme uskossa jakaessamme sanomaamme maailmalle. Monet palanneista lähetyssaarnaajista voivat saada aikaan tarkoituksenmukaisia keskusteluja kielellä, jonka opitte lähetyskentällänne. Teidän ulottuvuutenne voi olla kansainvälinen.

Kun osallistutte tähän keskusteluun ja käytätte uuden median välineitä, muistakaa keitä te olette – te olette myöhempien aikojen pyhiä. Muistakaa kuten Sananlaskuissa mainitaan, että ”Sävyisä vastaus taltuttaa kiukun, loukkaava sana nostaa vihan.” (Sananl. 15:1) Ja muistakaa, että ”väittely on paholaisesta.” Ei ole tarvetta riidellä tai kiistellä muiden käsityksistä uskostamme. Ei ole tarvetta tulla puolustavaksi tai sotaisaksi. Asemamme on vakaa; kirkko on tosi. Me tarvitsemme keskustelun, kuten ystävillä on samassa huoneessa, jota aina johtavat Hengen kuiskaukset ja alituinen tietoisuus Herran Jeesuksen Kristuksen sovituksesta, joka muistuttaa meille miten kallisarvoisia ovat Taivaallisen Isämme lapset.

Siunatkoon Herra jokaista teitä kun jätätte tämän yliopiston ja ”lähdette palvelemaan” että teistä tulisi voimakkaita vaikuttajia niitä kohtaan joita tulette tapaamaan. Kuten sanoin alussa, sanojen voima on suunnaton. Antakaa äänenne kuulua tämän suuren asian Jeesuksen Kristuksen evankeliumin puolesta.
Herra siunatkoon teitä, rakkaat valmistujat ja ystävät jotka olette täällä tänä aamuna, ja johdattakoon teitä ja innoittakoon ja valaiskoon mielenne, jotta haluatte tietää miten osallistua tähän suureen, maailmanlaajuiseen käynnissä olevaan keskusteluun. Että voisitte tehdä vaikutuksenne viisaasti, huolellisesti, rakastavaisesti, täyttäisitte Jumalan hengen voiman kehotukset, että te myös voitte yhtyä selvittämään omin sanoin ja äänellänne, palautuksen suurta ja loistavaa sanomaa maan päällä, Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyttä.

Todistan teille että Jeesus on Kristus. Hän on Jumalan Poika. Hän todella elää. Päivä, jota elämme nyt, on kiireistä aikaa julistaa hänen sanojaan ja puolustaa hänen kirkkoaan. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen.

takaisin kotisivulle