~~~~~~~~~~~~~~~~~

Todistukseni siitä, että Jeesus on Kristus,
Vapahtajamme ja Lunastajamme.
Todistus maailmalle!


Olen hyvin kiitollinen siitä, että minulla on ollut tilaisuus palvella Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon lähetyssaarnaajana Suomessa. Olin siellä vuosina 1963–1965. Tuon kaksi ja puoli vuotta kestäneen palveluksen aikana opin rakastamaan Suomen kansaa ja Suomen maata kuin omaani. Suomalaiset ovat hyvin ainutlaatuisia ihmisiä. Ihailin suuresti heidän uskollisuuttaan ja isänmaallisuuttaan. On tunnettu tosiasia, että kaikista Euroopan maista, joissa asuu mormoneja, suomalaiset ovat uskollisimpia kirkon jäseniä. Minulle se ei ole mikään yllätys.

Kun kiertelin maata lähetyssaarnaajana silloin monta vuotta sitten kolkuttaen oville ja kysyen ihmisiltä, haluaisivatko he kuulla sanomamme, heistä moni tervehti meitä sydämellisesti ja kutsui meidät sisään. Suomen kieltä ei ole helppo oppia, mutta opettelimme sitä parhaamme mukaan jotta voisimme välittää kaikista viesteistä tärkeimmän Suomen kansalle.

Olimme tulleet todistamaan heille, että maan päällä on tänä päivänä elävä profeetta, ja että Jeesuksen Kristuksen tosi evankeliumi oli palautettu maan päälle aivan niin kuin se oli maan päällä silloin kun Kristus itse eli täällä maan päällä. Tulimme todistamaan, että maan päällä on jälleen kaksitoista apostolia aivan kuten siihen aikaan, jolloin Kristus eli maan päällä. Mutta ennen kaikkea olimme tulleet todistamaan suomalaisille, että Jeesus Kristus on maailman Vapahtaja ja meidän Lunastajamme. Olimme tulleet todistamaan, että maan päälle oli palautettu jälleen Hänen kirkkonsa ja sen myötä pappeuden voima ja valtuus kastaa Jeesuksen Kristuksen nimessä sekä voima antaa Pyhän Hengen lahjan voima niille, jotka tulevat Hänen kirkkonsa jäseniksi, aivan samoin kuin tehtiin entisinä aikoina.

Tämä sanoma ei ole muuttunut. Olin Suomessa jälleen lokakuussa 2006, ja vaikka en edustanutkaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa virallisesti lähetyssaarnaajana, oli sanoma sama. Kaikkialla, missä kävin, yritin jakaa tätä sanomaa niiden kanssa, jotka halusivat kuunnella murteellista, 43 vuotta vanhaa suomen kieltäni. Monet kuuntelivatkin ja ottivat käyntikorttini ja lupasivat käydä nettisivullani saamassa lisää tietoa mormonikirkosta ja uudesta temppelistä, joka on rakennettu Helsingin lähelle Espooseen.

Temppeli on Suomen kansalle todellakin todeksi tullut siunaus. Se on Herran huone. Se on pyhä paikka, jossa voidaan elävän profeetan voimalla ja valtuudella sinetöidä perheitä yhteen avioliittoon, ei vain siksi, kunnes kuolema heidät erottaa, vaan ajaksi ja kaikeksi iankaikkisuudeksi. Mitä sen suurempaa siunausta voisi olla kuin etuoikeus elää tulevassa elämässä yhdessä perheenä aivan niin kuin täällä maan päällä tänä päivänä?

Minulla on vahva todistus siitä, että Jumala todellakin on palauttanut tosi evankeliuminsa jälleen maan päälle meidän aikanamme profeetta Joseph Smithin kautta, ja olen pannut hänen oman kertomuksensa suomeksi tälle nettisivulle, niin että voitte lukea sen itse.

Olen kiitollinen siitä, että meillä on Raamattu, Jumalan sana, ohjaamassa elämäämme. Iloitsen myös tietäessäni, että Herra on rakastanut meitä niin paljon, että Hän on lähettänyt toisen todistuksen pyhien kirjoitusten muodossa ja on antanut meille myös muinaisen Amerikan asukkaiden aikakirjan. Olen lukenut heidän toden aikakirjansa moneen kertaan. Sitä sanotaan Mormonin kirjaksi. Se on käännetty suomeksi, joten voitte lukea senkin. Sen lukeminen tuo elämäänne suurta iloa ja onnea. Mormonin kirja kertoo, kuinka Kristus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen Amerikan mantereella eläville ihmisille ja opetti heitä aivan samoin kuin hän opetti ihmisiä Jerusalemissa.

Tiedän, että meillä on maan päällä eläviä profeettoja tänä päivänä aivan kuin Vanhan testamentin aikoina, jolloin Mooses ja Abraham ja muut elivät. Meillä on eläviä apostoleita aivan kuten Kristuksen aikana, jolloin Pietari oli kirkon pää. Tämä oli sanoma, joka minulla oli Suomen kansalle monta vuotta sitten samoin kuin on tänäänkin.

Tämä sanoma on hyvin tärkeä Suomen kansalle samoin kuin koko maailmalle. Tiedän, että Kristuksen tosi ja elävä kirkko on palautettu maan päälle, ja sen on määrä olla Suomessa samoin kuin sadoissa muissakin maissa eri puolilla maailmaa.

Kun luette tätä todistustani totuudesta, siunatkoon taivaan Jumala teitä todistuksella siitä, että nämä asiat ovat totta. Ja tietäkää myös, että ne voivat tuoda suuria siunauksia teille ja perheellenne aivan kuten ne ovat tuoneet siunauksia minulle ja minun perheelleni.

Ystävänne Kristuksessa

Cordell Vail


Säköposti:

Lisätietoja:
www.mormonit.fi


~~~~~~~~~~~~~~~~~


Cordell Vail - Helsinkissa - Lokakuu 2006ENGLISH TRANSLATION:

My testimony that
Jesus is the Christ, our
Savior and Redeemer

A testimony to the world
By Cordell Vail

I am very grateful that I had the opportunity to serve as a missionary for The Church Of Jesus Christ of Latter-day Saints to the land of Finland. I was there from 1963 to 1965. During that 2 ½ years of service I grew to love the Finnish people and the land of Finland as though it were my own. The people of Finland are a very unique people. I so admired their loyalty and patriotism. It is a known fact that of all the countries of Europe where Mormons live, the Finnish people are the most faithful church members. That is no surprise to me.

As I went around the country as a missionary those many years ago, knocking on doors, asking people if they would hear our message; many of them greeted us cordially and invited us in. The Finnish language is not easy to learn but we learned it as best we could so we could deliver the most important message of all messages to the Finnish people.

We had come to testify to them that there is a living prophet on the earth today and that Jesus Christ’s true gospel has been restored to the earth just as it was on the earth when Christ lived here on the earth in person. We came to testify that there are again 12 living Apostles on the earth just as there were in the days that Christ lived on the Earth. But most of all we came to testify to the Finnish people that Jesus Christ is the Savior of the world and our Redeemer. We came to testify that His church has been restored again to the earth with priesthood power and authority to baptize in the name of Jesus Christ and the power to bestow the power of the gift of Holy Ghost upon those who become members of His church just as was done in ancient days.

That message has not changed. I was there in Finland again in October of 2006 and even though I was not an official representative of The Church Of Jesus Christ of Latter-day Saints as a missionary, the message was the same. Every where I went I tried to share that message with those who would listen to my broken 43 year old Finnish accent. Many did listen and took my card and promised to go to my web page to learn more about the Mormon Church and the new temple that has been built in Espoo near Helsinki.

The temple truly is a blessing come true to the Finnish people. It is the House of the Lord. It is a sacred place where, by the power and authority of a living prophet, families can be sealed together in marriage, not until death due them part but for time and all eternity. What greater blessing could there be than to have the privilege to live together in the next life as a family unit just as we do here on this earth today.

I have a firm testimony that God did restore his true gospel upon the earth again in our time though the Prophet Joseph Smith and I have put his own story here on this web page in Finnish so you can read it for yourself.

I am grateful that we have the Bible, the word of God to guide us in our lives. I also rejoice in knowing that the Lord would love us enough to send us a second witness in the scriptures and allow us to have the record of the ancient American people as well. I have read their record of truth many times. It is called the Book of Mormon. It is translated into Finnish so you can read it too. Reading it will bring great joy and happiness into your life. The Book of Mormon tells how Christ appeared to the people on the American cotenant after His resurrection and taught them just as He had taught people in Jerusalem.

I know that we have living prophets on the earth today just as in the Old Testament times when Moses and Abraham and others lived. We have living Apostles just as in the time of Christ when Peter was the head of the church. That was the message that I had for the people of Finland many years ago as well as today. This message is of great importance to the people of Finland as well as to all the world. I know that Christ’s true and living church has been restored upon the earth and it is to be had in Finland as well as in 100’s of other countries around the world.

As you read this, my testimony of truth, may the God of Heaven bless you with a witness that these things are true. And may you also know that they can bring great blessings to you and your family just as they have brought blessings to me and my family.

Your friend in Christ
Cordell Vail~~~~~~~~~~~~~~~~~

Todistus Mailmalle Sivu Uudelleen
Kotimainen Sivu Uudelleen